Ben je op zoek naar een ervaren relatietherapeut?

Relatietherapie/systeemtherapie kan je helpen om het contact met jezelf en de ander weer terug te vinden. Door gebeurtenissen in het dagelijks leven kan je relatie onder druk komen te staan. Juist als je elkaar nodig hebt, kan het moeilijk zijn de ander echt te bereiken. In perioden van stress zie je vaak dat relatieproblemen toenemen doordat een ieder op een eigen eilandje komt te staan. De therapie is erop gericht dat jullie naast individuele personen ook een onderdeel zijn van een groter geheel. Hierbij hebben we zowel aandacht voor het systeem dat jullie samen vormen (gezin, partnerschap) als het systeem waar jullie allebei uit afkomstig zijn (gezin, familie).

Impasse doorbreken

Door hulp te vragen van een relatietherapeut bij relatieproblemen kan de impasse doorbroken worden. Bij de start van de begeleiding spreekt een ieder zijn of haar verwachtingen en wensen uit. Deze hoeven niet overeen te komen. Tijdens de therapie ga ik in op de gebeurtenissen die tot de huidige situatie hebben geleid en ieders beleving daarvan. Hierdoor kan je contact maken met je eigen onderliggende gevoelens en ook elkaar beter gaan begrijpen.

Verbinding ervaren met behulp van geweldloze communicatie

Als je in een vicieuze cirkel komt waarbij irritaties hoog oplopen, kan het moeilijk zijn de cirkel te doorbreken en weer positief contact te maken. Ik kan jullie helpen met verbindende communicatie gebaseerd op de beginselen van M. Rosenberg. Dat wil zeggen communiceren vanuit jezelf en verwoorden wat je voelt en wat je nodig hebt. Vanuit het contact met jezelf kan je vervolgens echt contact gaan maken met de ander.

Ieder heeft een eigen verantwoordelijkheid in de relatie

We kijken ook naar ieders inbreng in de relatie. Wat neem je mee vanuit je eigen achtergrond? Welk stuk is van jou en wat is van de ander? Hoe kan je zelf zorgdragen dat de relatie verbetert? Hoe kan jij om steun vragen?
Als partners of familieleden kunnen jullie je (weer) gaan verbinden door verbetering van de communicatie en het doorbreken van bestaande patronen.

Doorgaan of scheiden?

Twijfel je over een scheiding en vraag je je af of het zinvol is te investeren in de huidige relatie? Als er kinderen in het spel zijn is het altijd belangrijk om goed te blijven communiceren met elkaar onafhankelijk wat de uitkomst van je beslissing zal zijn. Als partners kan je scheiden, maar als ouders blijf je altijd met elkaar verbonden. Voor kinderen geeft het rust als ouders als opvoeders naast elkaar blijven staan ondanks dat ze twijfelen over het voortbestaan van hun partnerrelatie.

EFT- Emotionally Focused Therapy

Ruzies over ‘niets’, elkaar niet meer kunnen bereiken, verwijdering en stiltes in de relatie. Beide partners kunnen zich eenzaam en geïsoleerd voelen, ongelukkig zijn en niet weten hoe ze de band met de ander kunnen herstellen. De Emotionally Focused Therapy (EFT), ontwikkeld door Sue Johnson, is een effectieve vorm van relatietherapie, gericht op emoties en de verbinding tussen jou en je partner. Tijdens de therapie werken jullie samen aan onderling vertrouwen, veiligheid en verdieping: de basis van iedere relatie.

Zowel voor partnerrelaties als ouderkindrelaties

Relatietherapie en Relatiecoaching zijn geschikt voor zowel partnerrelaties als ouderkindrelaties. Ook is het mogelijk om alleen te komen. Zodra een van beiden het bestaande patroon doorbreekt, kan de ander ook niet meer reageren zoals voorheen en zal de relatie veranderen.

Tussen de sessies krijg je huiswerkopdrachten mee om het geleerde in de praktijk te brengen. Een begeleidingstraject bestaat meestal uit 3 tot 8 bijeenkomsten.

FAQ items aan het laden...
FAQ items aan het laden...

Heidi Duijvestijn coach en therapeute

“Ik help je in je kracht te komen,
meer rust en zelfvertrouwen te ervaren,
waardoor werk en relaties verbeteren”.

Drs. Heidi Duijvestijn

 06-46085312

Lid NVPA en RBCZ

Vergoeding is mogelijk via de aanvullende ziektekostenverzekering, werkgever of uitkerende instantie.