De Praktijk voor Coaching en Therapie is geheel vrijgesteld van BTW. Hieronder vind je de huidige tarieven en de mogelijkheden tot vergoeding.

Tarieven

Prijswijzigingen voorbehouden

Individueel consult  (1 uur) € 115
Verlengd individueel consult, o.a. voor een EMDR-sessie (1,5 uur) € 165
Consult Relatietherapie / systeemtherapie met 2 personen * (1,5 uur) € 190
Voor bedrijven / organisaties € 150 p.u.

*= meer dan 2 personen: tarief op aanvraag.

Indien de kosten een belemmering vormen voor het volgen van de therapie of coaching, kunnen we in overleg samen zoeken naar een passende oplossing.

Live of videoconsult

Naast face-to-face contact is het ook mogelijk om online-coaching of therapie op afstand, door middel van beeldbellen, af te spreken.

Vergoedingen

Individuele therapieconsulten kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Voor nadere informatie over de vergoeding van psychosociale therapie (code 24504) kan je het onderstaand overzicht bekijken en/of informeren bij je zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk om een verlengd consult af te spreken als je verder weg woont of als meer tijd gewenst is. Een behandeltraject kan bestaan uit consulten van 1 uur met uitzondering van de EMDR-sessie waarvoor standaard 1,5 uur gepland wordt.

Coachingsconsulten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Als de hulpvraag werkgerelateerd is, zijn werkgevers vaak bereid de kosten voor de begeleiding te vergoeden in het kader van persoonlijke ontwikkelingsplannen, scholing en/of reintegratietrajecten. Ik bied ondersteuning bij de aanvraag en maak desgewenst een offerte voor de werkgever. In verband met mijn geheimhoudingsplicht, is de gecoachte zelf verantwoordelijk voor de eventuele inhoudelijke terugkoppeling naar de werkgever.

Als je ZZP-er bent of een bedrijf hebt, kan je de kosten van het coachtraject opvoeren als bedrijfskosten.

Relatietherapie en Systeemtherapie komen slechts bij een beperkt aantal zorgverzekeraars in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding.

Mocht je nog vragen hebben of er niet uitkomen, informeer dan bij je zorgverzekeraar of neem vrijblijvend contact met mij op.

Algemene Voorwaarden

In de Algemene voorwaarden staan de uitgangspunten en de betalingsvoorwaarden van de Praktijk voor Coaching en Therapie Heidi Duijvestijn vermeld.

Bij verhindering graag zo tijdig mogelijk de afspraak afzeggen, zodat je een ander de mogelijkheid geeft om van dit tijdstip gebruik te maken. Bij annulering dien je de afspraak minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch, via sms of whattsapp). In geval van niet tijdige afzegging wordt het consult in rekening gebracht.

Consulten kunnen ter plekke contant worden afgerekend of achteraf door middel van een bankoverschrijving. Cliënten krijgen per email de factuur van het consult toegestuurd. De toegezonden factuur dient binnen veertien dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Echter, indien er meer dan één factuur openstaat, kan de volgende geplande afspraak geen doorgang vinden.

Je wordt verzocht om een identiteitsbewijs mee te nemen naar het eerste consult.

Als therapeut heb ik geheimhoudingsplicht. Je gegevens worden verwerkt zoals in de WGBO en de AVG is voorgeschreven.

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

FAQ items aan het laden...
FAQ items aan het laden...

Heidi Duijvestijn coach en therapeute

“Ik help je in je kracht te komen,
meer rust en zelfvertrouwen te ervaren,
waardoor werk en relaties verbeteren”.

Drs. Heidi Duijvestijn

 06-46085312

Lid NVPA en RBCZ

Vergoeding is mogelijk via de aanvullende ziektekostenverzekering, werkgever of uitkerende instantie.